Điều Khoản Sử Dụng

Để nâng cao sự phát triển của Meovatplus.com.  Rất mong bạn sẽ xem kỹ các quy định và hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một website uy tín và lành mạnh. Dưới đây là những điều khoản đối với người sử dụng của website Meovatplus.com. Bạn cần đọc, hiểu và tuân thủ những điều khoản này. Chính sách có thể sẽ thay đổi chính vì thế bạn nên thường xuyên cập nhật Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập website.

Quyền hạn của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh các dịch vụ mà không cần báo trước.

Chúng tôi có quyền xem xét điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp nếu cảm thấy nó không phù hợp với chính sách cũng như nội dung của website

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bài vi phạm bản quyền hay pháp lý mà người dùng đăng tải lên.

Trách nhiệm của người sử dụng

Không cung cấp các nội dung thông tin vi phạm pháp luật hoặc những thông tin gây mất thuần phong mỹ tục.

Chịu trách nhiệm về những nội dung và thông tin mà bạn cung cấp chia sẻ cho trên website.

Không được xâm nhập và xâm phạm an toàn của tất cả các mục trên website.