Ban bận rộn với công việc hằng ngày đến sập tối mới về. Đôi khi lại làm việc liên tục, về đến nhà mà công việc vẩn bù đầu. Bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống và cảm thấy mình không có nổi thời gian rảnh cho việc tập luyện gỉam cân Đôi khi